Масла Shell Transport

Shell Rimula R6 LME 5W-30


Цена:209л - 9.80лв/л. с ДДС
             20л - 12,00лв/л с ДДС


Виж повече
Shell Rimula R6 LM 10W-40


Цена:209л - 8.28лв/л. с ДДС
             20л - 9.80лв/л с ДДС


Виж повече
Shell Rimula R6 M 10W-40


Цена: 209л - 7.87лв/л. с ДДС
             20л - 9.60лв/л. с ДДС


Виж повече
Shell Rimula R5 LM 10W-40


Цена: 209л - 7.67лв/л. с ДДС

Виж повече
Shell Rimula R4 X 15W-40


Цена:209л - 4.82лв/л. с ДДС
             20л - 7.00лв/л. с ДДС


Виж повече
Shell Rimula R4 L 15W-40


Цена:209л - 5.40лв/л. с ДДС
             20л - 7.50лв/л с ДДС


Виж повече