John Deere JD Extreme Gard LS 90 20

Extreme-Gard LS 90 е масло за екстремно налягане, което се използва предимно при диференциали с ограничено приплъзване при някои селскостопански машини.
API GL - 5