Shell Tellus S2 VX 46


Хидравлични масла за индустрията с широк температурен обхват на приложение

Shell Tellus S2 VX
е високоефективна хидравлична течност, в която се използва патентована от Shell
технология за отличен контрол на вискозитета в широк температурен интервал и подлагане на много
тежки механични натоварвания. Осигуряват превъзходна защита и работа в мобилните и индустриални
хидравлични системи
в широк диапазон от работни и околни температури.

Спецификации, одобрения и препоръки
  • Denison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)
  • Fives Cincinnati P-70 (ISO 46)
  • Eaton Vickers (Брошура 694)
  • ISO 11158 HV
  • ASTM 6158-05 HV
  • DIN 51524 част 3 HVLP
  • GB 111181-1-94 HV